Обяви

Заповед за отдаване под наем на ( СОСР) - София 25

07 септември 2015

Заповед за отдаване под наем на ( СОСР) - София 25.pdf (194.36...

Заповед за отдаване под наем на ( СОСР) - София 20

07 септември 2015

Заповед за отдаване под наем на ( СОСР) - София 20.pdf (194.24...
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE