Национален портал за пространствени данни

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ Съгласно раздел III на Закона за достъп до пространствени данни, следва да се изгради Национален портал за пространствени данни: Чл. 12. (1) Националният портал за пространствени данни предоставя достъп до...
  • Портал INSPIRE