Спецификации на данни


Технически спецификации за Приложение 1 от ЗДПД

 

Технически спецификации за Приложение 2 от ЗДПД

 

Технически спецификации за Приложение 3 от ЗДПД

Рамкови документи

 

Други документи


  • Портал INSPIRE