План за действие

Изпълнение на плана за действиe по Директива 2007/2/ЕО - INSPIRE към 15.10.2015 г. Допълнителна информация към запитване от Европейската комисия №...
  • Портал INSPIRE