Снимки от финалния кръг на Националния конкурс по програмиране, който се проведе в Българо-корейския център на ИА ЕСМИС, традиционен домакин на събитието.

23 април 2013

Участниците във финалния кръг на националния конкурс по програмиране

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE