Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) Красимир Симонски връчва карта за електронна идентичност на президента Росен Плевнелиев

23 април 2013

Изпълнителният директор на  Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) Красимир Симонски от името на зам.министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, връчва карта за електронна идентичност на президента Росен Плевнелиев, по време на церемонията по награждаването на финалистите в националния конкурс по програмиране CodeIT, организиран от Мусала Софт.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE