Среща на изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски с генералния секретар на Интерпол Роналд Ноубъл по време на Седмия световен конгрес за борба срещу фалшификациите и пиратството, който се проведе от 24 до 26 април в Истанбул, Турция.

26 април 2013

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE