Изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски и заместник-министър Валери Борисов откриха обновената музейна експозиция на агенцията, по случай Международния ден на телекомуникациите и информационното общество – 17 май

18 май 2013

Изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски и заместник-министър Валери Борисов откриха обновената музейна експозиция на агенцията, по случай Международния ден на телекомуникациите и информационното общество – 17 май:

От ляво – ген.Христо Тихинов,директор „КИС“ в МО; Васил Божков, председател на КРС; Димитър Георгиев, зам.миниистър на МВР; Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА ЕСМИС; Валери Борисов, зам.министър на МТИТС; Атанас Темелков, зам.изпълнителен директор на ИА ЕСМИС  

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE