Фотогалерия – Телекомуникационни устройства - част от експонатите от обновената експозиция на ИА ЕСМИС.

18 май 2013

Телекомуникационни устройства - част от експонатите от обновената експозиция на ИА ЕСМИС.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE