Джон Атанасов-младши гост на ИА ЕСМИС

09 октомври 2013

По случай 110-годишнината от рождението на Джон Атанасов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ Красимир Симонски открива експозиционен кът, посветен на живота и делото на изобретателя с български произход.  На откриването присъства Джон Атанасов-младши, който дари за музейната сбирка на агенцията лични снимки от семейния албум на баща си. Годишнината беше отбелязана с валидиране на илюстрована пощенска карта, посветена на Джон Атанасов.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE