Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА ЕСМИС получи специалната награда за принос в развитието на електронните услуги по време на церемонията по награждаване на победителите в десетото издание на „ИТ проект на годината“ на вестник Computerworld България, част от ICT Media.

21 февруари 2014

Специалната награда за особен принос за развитие на електронните услуги в администрацията получи Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения за проекта „Технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация". Тя бе връчена на Красимир Симонски,  изпълнителен  директор на агенцията от  управителя  на ICT Media Недялка Йоловска по време на церемонията по награждаването на победителите в конкурса „ИТ проект на годината“.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE