ИА ЕСМИС ще предоставя облачни услуги на администрацията. Проектът за бърз интернет ще интегрира в Облака на е-управление общинските институции

12 март 2014

Ролята на ИА ЕСМИС в осигуряването на облачни услуги за централната, областната и местна администрация, беше представена по време на 15-тата конференция по елекронно управление.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE