Развитие на комуникационната/ мрежова инфраструктура

31 март 2014

Красимир Симонски и Васил Василев участваха в дискусионния панел "Развитие на комуникационната/ мрежова инфраструктура", който беше част от конференцията "Телекомуникационният и медийният бизнес пред нови предизвикателства", който се проведе на 27 март 2014 г., в София Хотел Балкан.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE