ИА ЕСМИС отбеляза Международния ден на телекомуникациите и информационното общество

18 май 2015

В мраморното фоайе на ИА ЕСМИС беше отбелязана 150-тата годишнина от създаването на Международния съюз по далекосъобщения с валидиране на тематична пощенска марка. Печатът за валидирането бе поставен от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, заедно с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ Красимир Симонски и директорът на „Български пощи“ЕАД Деян Дънешки.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE