Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 21
Дата на публикуване: 02.04.2015
Последна промяна: 16.07.2015
открита процедура | Номер в РОП: 01118-2015-0001 | Статус: Прекратена

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ“ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“


25.05.2015 17:00
15.05.2015 17:00
26.05.2015 14:00
Доставки

Документи