Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 22
Дата на публикуване: 07.04.2015
Последна промяна: 25.10.2016
договаряне без обявление | Номер в РОП: 01118-2015-0002 | Статус: Възложена

Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Охрана чрез комплексни системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИА „ЕСМИС”, Обособена позиция № 2 – Физическа охрана на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИА „ЕСМИС”

09.04.2015 10:00

Дата на договарянето без обявление: 09.04.2015 г., 10:00 часа, в сградата на ИА ЕСМИС, ул. „Ген. Гурко“ 6, София, 1000

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА/15.04.2015г

Услуги

Документи