Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 28
Дата на публикуване: 15.07.2015
Последна промяна: 21.02.2017
открита процедура | Номер в РОП: 01118-2015-0003 | Статус: Възложена

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ“ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

26.08.2015 17:00
17.08.2015 17:00
27.08.2015 14:00
Доставки

Документи