Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 30
Дата на публикуване: 07.08.2015
Последна промяна: 30.11.2015
открита процедура | Номер в РОП: 01118-2015-0004 | Статус: Прекратена

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА „ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

04.09.2015 17:00
28.08.2015 17:00
07.09.2015 14:00
Доставки

Документи