Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 33
Дата на публикуване: 23.10.2015
Последна промяна: 04.12.2015
открита процедура | Номер в РОП: 01118-2015-0005 | Статус: Прекратена

Доставка на материали и елементи за поддръжка на сградния фонд и на електронната съобщителна инфраструктура на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на оптични кабели, муфи и аксесоари за поддръжка на оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС, Обособена позиция № 2 – Доставка на силови кабели за електрозахранване до 1000 W, Обособена позиция № 3 – Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд.

24.11.2015 17:00
17.11.2015 17:00
25.11.2015 14:00
Доставки

Документи