Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 34
Дата на публикуване: 29.10.2015
Последна промяна: 21.02.2017
договаряне без обявление | Номер в РОП: 01118-2015-0006 | Статус: Възложена

Доставка на горива за МПС /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти от търговските обекти на доставчика /бензиностанции/.

01.01.1970 02:00
Услуги

Документи