Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 42
Дата на публикуване: 01.03.2016
Последна промяна: 21.02.2017
открита процедура | Номер в РОП: 01118-2016-0001 | Статус: Възложена

ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОТ СИСТЕМАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

11.04.2016 17:00
01.04.2016 17:00
12.04.2016 14:00
Услуги

Документи