Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 43
Дата на публикуване: 02.03.2016
Последна промяна: 13.02.2017
договаряне без обявление | Номер в РОП: 01118-2016-0002 | Статус: Възложена

Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

01.01.1970 02:00
Услуги

Документи