Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 44
Дата на публикуване: 08.03.2016
Последна промяна: 17.11.2016
ограничена процедура | Номер в РОП: 01118-2016-0003 | Статус: Затворена

Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Охрана чрез комплексни системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИА „ЕСМИС”, Обособена позиция № 2 – Физическа охрана на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИА „ЕСМИС”

07.04.2016 17:00
28.03.2016 17:00
08.04.2016 14:00
Услуги

Документи