Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 28
Дата на публикуване: 15.07.2015
Последна промяна: 21.02.2017
открита процедура | Номер в РОП: 01118-2015-0003 | Статус: Възложена
26.08.2015 17:00
17.08.2015 17:00
27.08.2015 14:00
Номер в профила на купувача: 42
Дата на публикуване: 01.03.2016
Последна промяна: 21.02.2017
открита процедура | Номер в РОП: 01118-2016-0001 | Статус: Възложена
11.04.2016 17:00
01.04.2016 17:00
12.04.2016 14:00
Номер в профила на купувача: 45
Дата на публикуване: 11.04.2016
Последна промяна: 21.02.2017
Номер в профила на купувача: 34
Дата на публикуване: 29.10.2015
Последна промяна: 21.02.2017
договаряне без обявление | Номер в РОП: 01118-2015-0006 | Статус: Възложена
01.01.1970 02:00
Номер в профила на купувача: 43
Дата на публикуване: 02.03.2016
Последна промяна: 13.02.2017
договаряне без обявление | Номер в РОП: 01118-2016-0002 | Статус: Възложена
01.01.1970 02:00
Номер в профила на купувача: 44
Дата на публикуване: 08.03.2016
Последна промяна: 17.11.2016
Номер в профила на купувача: 13
Дата на публикуване: 24.11.2014
Последна промяна: 31.03.2016
договаряне без обявление | Номер в РОП: 01118-2014-0014 | Статус: Възложена
01.01.1970 02:00
   12 > >>