Събиране на оферти с обява / покана

Номер в профила на купувача: 64
Дата на публикуване: 19.01.2017
Последна промяна: 09.02.2017
събиране на оферти с покана | Номер в РОП: | Статус: Затворена
30.01.2017 23:59
27.01.2017 23:59
31.01.2017 14:00
Номер в профила на купувача: 63
Дата на публикуване: 20.12.2016
Последна промяна: 21.02.2017
събиране на оферти с покана | Номер в РОП: | Статус: Възложена
27.12.2016 17:30
23.12.2016 17:30
28.12.2016 14:00
Номер в профила на купувача: 61
Дата на публикуване: 24.11.2016
Последна промяна: 20.12.2016
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 9059030 | Статус: Прекратена
01.12.2016 00:00
28.11.2016 00:00
02.12.2016 14:00
Номер в профила на купувача: 60
Дата на публикуване: 22.11.2016
Последна промяна: 21.02.2017
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 9058891 | Статус: Възложена

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ИА ЕСМИС, със следните обособени позиции“ :

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 със следните продуктови номера: ECO 001.173.00S, ECO102.028.000, ECO102.028.8CC, ECO 003.112.000, ECO 004.109.000, ЕСО 011.052.3-C, ECO 103.032.002, ECO 103.032.MUX,  ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.166.000, ECO103.030.001, ECO103.030.MUX, ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.003.000, ECO 002.003.001, ЕСО 004.013.000, ЕСО 006.012.000, ЕСО 005.011.000, ECO 006.100.00L, ECO 005.101.000, ECO 001.171.6RS.L, ECO 001.171.6RS.LT, ECO 004.141.0E1.4, ECO 004.141.0E1.L, ECO 003.132.001, ECO 003.132.034, ECO 002.110.034.S, ECO 002.110.034.C, ЕСО 011.052.3.00O, ECO103.027.OPT, ECO 002.003.PABH CH30, ECO 004.100.03U 3U Interfaces“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 със следните продуктови номера: MX-VI-2100B, MX-VI-2100, MX-MVC-040AD, MX-MVC-610AF, MX-MVC-510AF, MX-MVC-221BL, MX-MVC-254BV, MX-NGN-PBX, MX-MVC-112BF, MX-MVC-224BL, MX-MVC-914NB, SZ.376.M811M, MX.WLSB-3UL2, MX.RHVI-175A, MX.CONT-WL, MX RPSU-230R, MХ.LHVI-175A, MX MSCU-830W, PM 2 E 1 120 ohm, SZ 866.V654, SZ 876.V100, SZ 847.V430, SZ 856.V310, SZ 847.V450, SZ 866 V238, SZ 866 V682, SZ 866 V218, SZ 866.V654, SZ 866.V654,  SZ 866 V218, SZ 866 V218, SZ 866 V238, SZ 866.V654.

29.11.2016 17:30
28.11.2016 17:30
30.11.2016 14:00
Номер в профила на купувача: 59
Дата на публикуване: 14.11.2016
Последна промяна: 21.02.2017
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 9058567 | Статус: Възложена
29.11.2016 17:30
25.11.2016 17:30
30.11.2016 14:00
Номер в профила на купувача: 58
Дата на публикуване: 10.11.2016
Последна промяна: 24.11.2016
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 9058445 | Статус: Прекратена
17.11.2016 17:30
14.11.2016 17:30
18.11.2016 14:00
Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 17.08.2016
Последна промяна: 14.10.2016
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 9055470 | Статус: Прекратена
24.08.2016 17:30
22.08.2016 17:30
26.08.2016 14:00
Номер в профила на купувача: 51
Дата на публикуване: 17.08.2016
Последна промяна: 21.02.2017
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 9055471 | Статус: Възложена
24.08.2016 17:30
22.08.2016 17:30
25.08.2016 14:00
   12 > >>