Договори на стойност по чл.20, ал4 от ЗОП

Номер в профила на купувача: 54
Дата на публикуване: 06.10.2016
Последна промяна: 06.10.2016
договори на стойност по чл.20, ал. 4 от ЗОП | Номер в РОП: | Статус: Възложена
01.01.1970 02:00
Номер в профила на купувача: 50
Дата на публикуване: 05.07.2016
Последна промяна: 05.07.2016
договори на стойност по чл.20, ал. 4 от ЗОП | Номер в РОП: | Статус: Възложена
01.01.1970 02:00