Видеогалерии

Проекти на ИА "ЕСМИС"

Проекти INSPIRE и Национален център за суперкомпютърни приложения. Два подкаста на теми "е-Правителство и дигиталният дневен ред" и "ЕК за данните с отворен...
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE