С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Младши експерт (юрисконсулт) в отдел „Координация на дейности в МИС“ , дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

12 януари 2016

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

допуска се/ не се допуска

1.

Виктория Наскова Пенева

не се допуска

2.

Глория Валериева Пекова

 

        не се допуска

3.

Мариана Бориславова Банчева

 

        не се допуска

4.

Мария Венциславова Андреева

 

       допуска се

 

  Интервюто, с допуснатият до него кандидат ще се проведе на  12.01.2016 г. в 15.00 ч. в сградата на ИА ЕСМИС, ул „Гурко” № 6.

 

Дата: 12.01.2016 г.

Васил Грънчаров

Председател на конкурсната комисия:  

 

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE