С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Младши експерт в отдел „Реакция при инциденти и уязвимости в МИС“ дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

14 януари 2016

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

допуска се/ не се допуска

1.

Красимир Христов Етов

не се допуска

 

Дата: 14.01.2016 г.

Васил Грънчаров

Председател на конкурсната комисия:  

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE