С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Началник отдел в отдел „Обществени поръчки“ , дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки” към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

04 февруари 2016

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

допуска се/ не се допуска

1.

Георги Георгиев Грудев

допуска се

      

Интервюто с допуснатият до него кандидат ще се проведе на  04.02.2016 г. в 15.00 ч. в сградата на ИА ЕСМИС, ул „Гурко” № 6.

Петър Куманов

Председател на конкурсната комисия:  

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE