Звено за административно обслужване

Анкетна карта

Ако желаете да изразите своето мнение за нивото на обслужването, можете да го направите, като попълните анкетната карта и изпратите.

Работното време на звеното за административно обслужване е:

Понеделник - Петък, 09.00ч. до 17.00ч.

На основание НАО чл.10 ал.4 „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време".

doc.gifФормуляр - Заявление УП 2.doc (9.47 KB)

doc.gifФормуляр - Заявление УП 3.doc (10.35 KB)

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE