Национален център за суперкомпютърни приложения

ncsa_icon.pngНационалният център за суперкомпютърни приложения (НЦСП) улеснява и насърчава използването на съвременни методи за паралелна обработка на информацията. Най-изтъкнатите български учени в тази област от няколко университети и институти на Българската Академия на Науките участват в работни групи и извършват изследвания, разработка и поддръжка на приложения в тясно сътрудничество с екипа на НЦСП.

Специално внимание се отделя на приложенията на суперкомпютрите в изчислителната химия, в изследването на нано структури, молекулярната и клетъчна биология, фармацията, медицина, моделирането на динамиката на флуиди, опазването на околната среда и климатичните промени, индустриятар финансите и др.

Голяма част от усилията на НЦСП са да осъществи мост между научните и научно-приложните суперкомпютърни разработки към директните приложения в индустрията и да бъде място за обсъждане и намиране на отговор на множеството въпроси свързани с развитието и приложенията на високопроизводителните компютърни архитектури и съответния софтуер за тях от една страна и приложенията при решаване на задачи от практиката.

Интернет сайт: http://scc.acad.bg/

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE