Новини

Изградена е оптичната мрежа за бърз интернет до 29 общини и 24 малки населени места

26 ноември 2015

Проектът за развитие на високоскоростен широколентов достъп и на широколентови услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони в България приключва успешно в 29 общини и 24 малки населени места, в 14 области на страната,...

Проект за свързване на телекомуникационните си мрежи подготвят България, Румъния и Сърбия

16 юни 2015

Свързването на националните телекомуникационни мрежи на България, Румъния и Сърбия ще предостави възможност на обществените институции и организации в трите държави да използват високоскоростни защитени канали за обмен на информация. Това обяви...

Изпълнителният директор на ЕСМИС Красимир Симонски представи ИТ проекти по време на EuroDIG

05 юни 2015

Серия от ИТ проекти, които са насочени към предоставяне на възможност на хората за бърза и сигурна връзка с дигиталния свят, представи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни...

Обсъдиха се възможностите за предоставяне на концесия на инфраструктурата по проекта за бърз интернет

21 май 2015

Изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски откри работна среща във връзка с изпълнение на проекта за „ Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и...

Проведе се обучение за управление на мрежовите устройства по проекта за високоскоростен интернет

24 април 2015

Обучение на фирма СИЕНСИС АД по договор, с предмет „Доставка, дизайн, инсталация и пускане в експлоатация на комуникационно оборудване“ по проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България се проведе в периода 20-24...

По-голяма част от мрежата по проекта за високоскоростен интернет готова до края на април

16 март 2015

Мрежата по проекта за високоскоростен интернет достъп от следващо поколение като физическа свързаност в по-голямата си част ще е готова до края на април, а до края на 2015 г., Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и...

Развитието на ИКТ инфраструктурата представи ЕСМИС по време на българо-иракска среща

12 февруари 2015

Основните дейности на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ свързани с изграждането и развитието на ИКТ инфраструктурата на държавната администрация бяха представени по време на...

ИА ЕСМИС и телекомуникационни оператори ще определят критериите за отдаване на оптичната мрежа по проекта за бърз интернет

15 януари 2015

Проектът за изграждане на високоскоростен широколентов достъп е насочен към 53 селища, в които липсват или са недостатъчно достъпни широколентовите услуги за гражданите и бизнеса, и в които до момента не може да се предлагат услугите на мрежите...

Започват изпитанията на оптичните кабелни трасета по проекта за високоскоростен интернет

11 декември 2014

Проектът за високоскоростен интернет е единственият проект в ИКТ сектора у нас, който се финансира с европейски средства, затова той е като бяла лястовичка, обяви Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция...

Започва полагането на оптичните кабелни трасета в община Мадан

03 ноември 2014

На 30 октомври 2014 г., се проведе заседание на Общинския съвет на Мадан, на което присъстваха и представители на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. На него се взе решение за преминаване и...

Инфраструктурата по проекта за бърз интернет ще бъде споделяна и с бизнеса

28 март 2014

Част от новоизградената инфраструктура по проекта за високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение ще може да се използва и от бизнеса за развитие на телекомуникационния пазар, като тя ще се предоставя на телекомуникационни оператори, чрез...

ИА ЕСМИС ще предоставя облачни услуги на администрацията. Проектът за бърз интернет ще интегрира в Облака на е-управление общинските институции

10 март 2014

Реализацията на проекта за високоскоростен интернет достъп от следващо поколение, ще интегрира в Облака на електронното управление общинските администрации в икономически по-изостаналите...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗЛОЖЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

19 февруари 2014

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗЛОЖЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна...

Агенция ЕСМИС стартира изграждането на оптична инфраструктура по проекта за бърз интернет в България

19 февруари 2014

Първите договори по проекта за изграждане на високоскоростен широколентов достъп в България подписа Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) с консорциумите „Броудбанд България“ и...

„Бъдещето на широколентовия достъп у нас и по света“ бе темата на онлайн-дискусия

04 февруари 2014

Бързият интернет – доказан инструмент за съживяване на изостанали райони Успешното реализиране на проекта за изграждане на високоскоростен достъп до интернет в слабо развитите и отдалечени региони на страната ще създаде необходимите...
   123 > >>  
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE