Фото галерии по проекта

Изградена е оптичната мрежа за бърз интернет до 29 общини и 24 малки населени места

26 ноември 2015

Проектът за развитие на високоскоростен широколентов достъп и на широколентови услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони в България приключва успешно в 29 общини и 24 малки населени места, в 14 области на страната,...

ИА ЕСМИС и телекомуникационни оператори ще определят критериите за отдаване на оптичната мрежа по проекта за бърз интернет

14 януари 2015

КРЪГЛА МАСА И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: Финансова и институционална устойчивост на проект „ Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена...

Развитие на комуникационната/ мрежова инфраструктура

31 март 2014

Красимир Симонски и Васил Василев участваха в дискусионния панел "Развитие на комуникационната/ мрежова инфраструктура", който беше част от конференцията "Телекомуникационният и медийният бизнес пред нови предизвикателства", който се проведе на 27...

Изпълнителният директор на ИА ЕСМИС и ръководител на проекта за изграждане на широколентова инфраструктура Красимир Симонски се срещна със заместник-кмета на община Стрелча Иван Вучев на 3 юли 2013 г.

09 юли 2013

Изпълнителният директор на ИА ЕСМИС и ръководител на проекта за изграждане на широколентова инфраструктура Красимир Симонски се срещна със заместник-кмета на община Стрелча Иван Вучев на 3 юли 2013 г. По време на срещата, на която присъства...

Среща на Красимир Симонски с кмета на община Макреш

20 юни 2013

Среща на Красимир Симонски с кмета на община Макреш- Иван Каменов. По време на разговора, беше обсъдено изпълнението на план-графика за предвидените процедури по ЗОП, свързани с реновиране на помещението, в което ще се инсталира...

Община Димово

20 юни 2013

На среща в община Димово, Красимир Симонски запозна кмета Лозан Лозанов с изпълнението на проекта за широколентов достъп и ползите от...

Среща на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски с кмета на Белоградчик Борис Николов и секретаря на общината.

19 юни 2013

По време на разговорите по проекта за широколентовия достъп, кметът на Белоградчик е заявил, че реализацията на проекта ще доведе до по-добро организиране на дейността на администрацията, деловодството и документооборота в...

Работен семинар „Широколентовия достъп и е-правителството в България"

20 февруари 2013

Работен семинар „Широколентовия достъп и е-правителството в България“, на който бе представен проекта за широколентов интернет, който се проведе в Българо-корейския център, в сградата на ИА ЕСМИС на 20 февруари 2013 г., съвместно с...
   12 > >>  
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE