Презентации по проекта

Presentation Broadband Project - 13.01.2015г - Васил Василев

13 януари 2015

КРЪГЛА МАСА И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: Финансова и институционална устойчивост на проект „ Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена...

The BBB Project Discussion with Operators - Krassimir Simonski

13 януари 2015

КРЪГЛА МАСА И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: Финансова и институционална устойчивост на проект „ Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена...
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE