ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

Достъп до обществена информация


 

В ПРАВОМОЩИЯТА НА ИА ИСМИС НЕ СЕ ВКЛЮЧВА ВОДЕНЕТО НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ