ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

Полезни връзки

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
http://www.mtitc.government.bg

Информационна система за правна информация на Министерски Съвет (PRIS):
http://www.pris.government.bg

Портал за обществени консултации:
http://www.strategy.bg