ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

Оперативни програми

 

В тази рубрика можете да намерите актуална информация за  проектите на ИА ЕСМИС, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) , по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и по Оперативна програма "Добро управление"