ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

CERT Bulgaria

25 октомври 2013

cert.JPGCERT Bulgaria е Националният Център за действие при инциденти в Информационната  Сигурност. Мисията на центъра е да подпомага ползвателите на услугите му в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в компютърната сигурност и да асистира при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали.

Центърът предоставя централизирана база данни с информация, свързана с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда.

Целите, които се поставят включват:

 

Интернет сайт: https://govcert.bg/