Начало / Профил на купувача / Профил на купувача до 15.04.2016г. / Обществени поръчки по реда на ЗОП / OП - архив до 30.09.2014

OП - архив до 30.09.2014

Проектиране и ремонт на работни и технически помещения в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6. Възстановяване и усилване на стоманобетонни колони в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №6

21 юли 2014

НОМЕР: 01118-2014-0009 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: Проектиране и ремонт...
Пълният текст

„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

30 юни 2014

НОМЕР: 01118-2014-0007 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични...
Пълният текст

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на комуникационно оборудване” по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

08 април 2014

НОМЕР: 01118-2014-0006 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на комуникационно...
Пълният текст

“Дейности по информация и публичност по проект „Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

19 март 2014

НОМЕР: 01118-2014-0005 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “Дейности по информация и публичност по проект „Повишаване професионалните...
Пълният текст

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

10 март 2014

НОМЕР: 01118-2014-0004 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА...
Пълният текст

Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

05 март 2014

НОМЕР: 01118-2014-0002 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане...
Пълният текст

Дейности за информация и публичност по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

05 март 2014

НОМЕР: 01118-2014-0003 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Дейности за информация и публичност по проект: „Развитие на...
Пълният текст

„Информация и публичност по проект „Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

14 февруари 2014

НОМЕР: 01118-2014-0001 КРАЕН СРОК: 14.03.2014Г *ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ с...
Пълният текст

Информация и публичност по проект „Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

07 ноември 2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ с предмет: „Информация и публичност по...
Пълният текст

Доставка на горива за МПС /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти от търговските обекти на доставчика /бензиностанции

22 октомври 2013

НОМЕР: 01118-2013-0012 ПРОЦЕДУРА: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 90, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗОП РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.doc (44,5 KB) Информация за...
Пълният текст
   123 > >>