Начало / Отчети

Цели на ИА ЕСМИС

Цели на Изпълнителна aгенция " Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" за 2011 г.

30 декември 2010

Утвърдени оперативни цели на ИА "ЕСМИС" за 2011 г. - представена е връзката със стратегическите цели на Агенцията и съответните дейности, срокове, очаквани резултати и индикатори за изпълнение.