Начало / Оперативни програми / Проекти по ОПДУ / Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление / Програмни документи