Начало / За граждани / Харта на клиента

Харта на клиента

Харта на клиента

С тази Харта искаме да ви запознаем с услугите, които ИА „ЕСМИС" предоставя на потребителите. Ще Ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители. Ще споделим какво очакваме от Вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.

Периодично Хартата на клиента се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.