Начало / Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

Проект на решение за приватизация на имот – частна държавна собственост, представляващ Почивен дом „Калиакра” в курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена" – Варна и мотивите към него

26 ноември 2012

МОТИВИ: Съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация...
Пълният текст

Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и мотивите към него

29 октомври 2012

МОТИВИ: С Протокол № 8 от заседание на Министерския съвет от 23.02.2011 г. е приет План за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и...
Пълният текст

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (Обн., ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

Начална дата: 08 октомври 2012

С Протокол № 8 от заседание на Министерския съвет от 23.02.2011 г. е приет План за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на...