Начало / Информационни и комуникационни системи / Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България / Програмни документи

Програмни документи

ОБНОВЕНА КАPТА на свързване на изгражданата мрежа за широколентов достъп към оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС

01 октомври 2013

ОБНОВЕНА КАPТА на свързване.pdf (589,69 KB) ОБЩИНА СТРЕЛЧА Е ВКЛЮЧЕНА В ПРОЕКТА НА МЯСТОТО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Община Брацигово отпада от списъка на 29-те общини по проекта за развитие на...
Пълният текст

Национален оперативен план за изпълнение на стратегическите цели за изграждане на широколентовия достъп в Република България

01 април 2013

Националният оперативен план е неизменна част от Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015). Той е разработен в изпълнение на поетите ангажименти...
Пълният текст

Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015)

01 април 2013

Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015) е разработена в изпълнение на поетите ангажименти в Националната програма за реформи на...
Пълният текст

КАPТА на свързване на изгражданата мрежа за широколентов достъп към оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС

Свързване на изгражданата мрежа за широколентов достъп към оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС.pdf (580,44 KB)...
Пълният текст

Инфраструктурен проект за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България

08 февруари 2013

Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) е директен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция...
Пълният текст

Програма за развитие на селските райони на Република България 2007-2013г.

24 януари 2013

Програма за развитие на селските райони на Република България 2007-2013г..pdf (2,05...
Пълният текст

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

21 януари 2013

Оперативна програма регионално развитие.pdf (4,57...
Пълният текст