Начало / Информационни и комуникационни системи / Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България / Програмни документи

Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015)

01 април 2013


Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015) е разработена в изпълнение на поетите ангажименти в Националната програма за реформи на Република България за 2011-2015 г., в качеството й на основен стратегически документ за развитие.

Стратегията представлява актуализирана и допълнена версия на Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България, приета с Протокол № 46.25 от заседание на Министерския съвет от 25.11.2009 г.

pdf.gifНационалната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България 2012-2015.pdf (1,39 MB)